Primaire tabs

U bent hier

Stap voor stap naar een duurzaam welzijnsbeleid voor uw organisatie

Stap voor stap naar een duurzaam welzijnsbeleid voor uw organisatie

Gezonde en gelukkige medewerkers zijn de drijvende kracht achter elke succesvolle organisatie. Helaas neemt het aantal langdurig afwezigen in België toe. Een groot aandeel van die afwezigen is te wijten aan mentaal onwelzijn zoals burn-out, bore-out of depressie. Maar dankzij een structureel beleid kan een organisatie op lange termijn verzuim verbeteren, stress reduceren en het welzijn van de medewerkers verbeteren. 

Welzijn is niet iets wat u van de ene dag op de andere even kunt regelen. Succesvolle organisaties zijn er voortdurend mee bezig en zien het als een project van lange adem. Acties zijn alleen doeltreffend als ze deel uitmaken van een groter geheel. Hieronder leggen we uit hoe u stapsgewijs werk kunt maken van een duurzaam welzijnsbeleid. 

 

1. Werk een doordacht plan uit 

Zonder de juiste basis kunt u geen huis bouwen. Begin daarom met de architectuur en zorg voor een stevig bouwplan dat alle componenten van het welzijn in uw organisatie in kaart brengt. Hoe ziet uw bedrijf eruit en waar wilt u naartoe? Wat vindt u zelf belangrijk voor uw welzijnsbeleid? 

De antwoorden op deze vragen dienen om uw huis vorm te geven. Doe hiervoor de juiste metingen, bevragingen en stem uw vragen af op wat u echt wil weten. Ga dus niet lukraak naar het welzijn van uw medewerkers peilen, maar probeer informatie te vergaren die uw bouwplannen echt vormgeven. (Tip: neem hiervoor een professionele partner onder de arm.) 

 

2. Breng de noden in kaart 

Hoe ver u gaat in het uitvoeren van een bevraging, dat mag u zelf bepalen. Zorg in elk geval dat u minstens aan de wettelijke vereisten voldoet. Concreet moeten de 5 A’s in uw risicoanalyse duidelijk naar voor komen: 

 • De arbeidsorganisatie gaat over de structuur van de organisatie en hoe het werk wordt verdeeld. Dit is als het ware het organisatiebeleid.  
 • De arbeidsverhoudingen is de manier waarop werkgevers en medewerkers met elkaar omgaan. Hoe werkt men samen en hoe worden conflicten opgelost? Leiderschap speelt hier een belangrijke rol. 
 • De arbeidsinhoud verwijst naar de aard en het niveau van het werk en de manier waarop taken worden uitgevoerd. Hierbij speelt autonomie en samenwerking bijvoorbeeld een belangrijke rol. 
 • De arbeidsomstandigheden: dit heeft te maken met de omstandigheden waarin men werkt: lawaai, licht, temperatuur, veiligheid, al dan niet fysiek belastend, … 
 • De arbeidsvoorwaarden zijn de afspraken tussen werkgever en werknemer en de voorwaarden waaronder de arbeid verricht wordt zoals bvb. loon, werktijden, arbeidscontract, vakantieregeling, ... 

Maar hou het niet bij het wettelijke minimum en kijk echt naar de noden van uw medewerkers en uw organisatie om te bepalen wat nodig is om het algemeen welzijn op te krikken.  

 

3. Implementeer uw beleid 

Zodra u weet hoe uw beleid er moet uitzien, kunt u beginnen met de implementatie. Maak er iets herkenbaar van door bijvoorbeeld een toffe naam en een logo te creëren die u aan alle acties van uw welzijnsbeleid vasthangt. Zorg voor een opvallende kick-off en efficiënte communicatie. Ga beter voor een beperkt aantal gerichte acties die impact hebben en kies niet voor een breed gamma aan initiatieven die mogelijks minder impactvol zijn. Door het aantal acties te beperken, wordt het ook eenvoudiger om uw welzijnsbeleid te financieren. Evalueer op tijd en schrap alle losse acties die nutteloos blijken. Het vrijgekomen budget investeert u in een duurzame aanpak. 

 

4. Evalueer het succes van uw welzijnsbeleid 

Na de implementatie van het beleid moet u uiteraard monitoren of de ondernomen acties succesvol zijn. Koppel er daarom kpi’s aan zoals bijvoorbeeld het verzuim terugdringen of het stressniveau verlagen. Met het juiste beleid zult u op termijn een positieve evolutie in de statistieken zien. 

Gaat u voor tastbare resultaten? Dan kan u best voor een continue meting van het welzijn opteren. In dat geval merkt u nog sneller wanneer er zich een positieve trend in de cijfers afspeelt en kan u bijsturen wanneer u niet het verwachte resultaat verkrijgt. 

 

5. Focus op uw volledige team 

Tot slot moet een duurzaam welzijnsbeleid zich op iedere medewerker focussen. Schenk ook aandacht aan de teamleden bij wie het wel allemaal goed zit en die elke dag het beste van zichzelf geven. Bij hen kunt u preventief optreden en zo voorkomen dat ze in de toekomst langdurig zouden uitvallen. Daarnaast mag u uiteraard de terugkerende collega’s niet vergeten. In bepaalde gevallen kunnen medewerkers in langdurige afwezigheid na een tijdje al deeltijds terugkomen, of kunt u hun terugkeer bespoedigen door hun takenpakket en de werkdruk aan te passen. Bij de terugkeer van een medewerker na langdurige afwezigheid kunt u best ook een gesprek met de rest van het team aanknopen. In sommige gevallen staan medewerkers eerder negatief tegenover de persoon van wie ze de laatste maanden veel werk hebben moeten opvangen. Het risico bestaat dan dat de bewuste medewerker zich niet langer welkom voelt. 

Probeer als leidinggevende elke dag het verschil te maken voor uw teamleden. Wees empathisch en houd de dialoog open, zodat u constructief met medewerkers in gesprek gaat. Als de mensen in uw team zich goed voelen, dan zal de hele organisatie daar de vruchten van plukken. 

 

Risicobeheersing

Stapsgewijs naar een duurzaam welzijnsbeleid? Vertrouw op Attentia om u hierin met professioneel advies te begeleiden. Ontdek meer! 

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Bram Staelens
 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Helga Kunert
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire
2022 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer