Primaire tabs

U bent hier

Sociale inspectie over de vloer? Geen reden tot paniek

Sociale inspectie over de vloer? Geen reden tot paniek

Vroeg of laat krijgt u als ondernemer controle van de sociale inspectie. Naast de dagdagelijkse controles die deze dienst uitvoert, werkt de sociale inspectie immers ook met flitscontroles. Ze focussen dan een maand lang op een specifieke sector of, zoals nu met COVID-19, op de naleving van het telewerken. Hoewel de controles wel verregaande gevolgen kunnen hebben, mag dit u niet afschrikken.  

Beter is om goed voorbereid te zijn, want zo kunt u comfortabel in gesprek gaan met de inspecteur. Het maakt dan niet uit of de controle aangekondigd is, dan wel onaangekondigd – de zogenaamde ‘inval’. Hier zijn alvast enkele belangrijke tips.  

 

1. Anticipeer op een mogelijke controle 

Wacht niet tot de inspecteur voor de deur staat. Beter is om uw onderneming regelmatig vanuit sociaalrechtelijk perspectief te laten analyseren door een expert. Op die manier werkt u proactief aan uw sociaal beleid en bent u zich beter bewust van de potentiële risico’s waaraan u en uw personeel blootgesteld zijn. Dat zijn daarom niet altijd grote risico’s, maar we merken dat veel ondernemingen zich niet steeds bewust zijn van de zaken die ze ‘fout’ doen. Door deze in een vroeg stadium te detecteren, kunt u deze oplossen vóór de inspectie langskomt of kunt u tenminste aantonen dat eraan gewerkt wordt. 

 

2. Welke inspectie komt er langs? 

Als een inspecteur zich aanmeldt (meestal schriftelijk of in persoon), moet u meteen de reflex hebben om na te gaan over welke inspectiedienst het gaat.  

De termen ‘sociale inspectie’ en ‘arbeidsinspectie’ zijn immers verzamelnamen voor diverse inspectiediensten. De vier bekendste zijn: 

 • De Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) die onder meer nagaat of de arbeidswetgeving wordt gerespecteerd (controle van lonen, arbeidsreglementen, arbeidsduur, deeltijdse arbeid, …); 
 • De RSZ-inspectie die onder meer controleert of de werkgever zijn verplichtingen ten aanzien van de RSZ nakomt (o.a. controle op onkostenvergoedingen, betaling van CO2-bijdrage voor bedrijfswagens, correcte toekenning van maaltijdcheques, deeltijdse arbeid, schijnzelfstandigheid, …); 
 • De Inspectie Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) die de naleving van de welzijnswetgeving controleert (controle bij arbeidsongevallen, …); 
 • De RVA-inspectie die alle aspecten in verband met (tijdelijke) werkloosheid bekijkt (technische stoornis, slecht weer, …). 

Als de reden van het bezoek u niet duidelijk is, vraag dit gerust expliciet aan de betrokken inspecteur. 

 

3. Bereid u voor met uw documenten bij de hand 

Als de inspectie vooraf is aangekondigd, vraagt de inspecteur al een aantal documenten op. Is ze niet aangekondigd, dan is het meestal ook vrij snel duidelijk welke zaken men wenst te controleren. 

Panikeer niet en vraag de nodige voorbereidingstijd. U hebt er alle belang bij dat u met kennis van zaken en de nodige documenten het gesprek kan aangaan met de inspecteur. Bij een controle door de Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten  gaat het  veelal over: 

 • het arbeidsreglement (met een focus op arbeidsduur);  
 • de arbeidsovereenkomsten; 
 • de individuele rekeningen van de medewerkers.  

 

Laat u hierin zeker bijstaan door een expert. Met het oog op het gesprek kan deze u helpen met: 

 • welke documenten u moet bijhouden en welke niet; 
 • welke documenten u moet tonen en welke niet; 
 • aangeven wat u best zegt en wat u best niet zegt; 
 • met welke potentiële regularisatie u moet, best zou of beter niet instemt. 

Een dergelijk expert kan u eveneens helpen bij het uitwerken van een argumentatie en een plan van aanpak.  

 

4. Check uw eigen verklaring 

Bij een inspectie hoort vaak een proces-verbaal van verhoor. Deze heeft bewijswaarde voor onder meer de inspectiediensten, de administraties en het openbaar ministerie. Wees daarvan goed bewust.  

Vertel daarom een samenhangend en volledig verhaal. Sta erop dat de inspecteurs in het proces-verbaal uw bewoordingen gebruiken en laat u zeker geen zaken in de mond leggen of dwingen tot bepaalde uitspraken/toegiften. U kan zich altijd beroepen op uw zwijgrecht. In sommige gevallen kan dit aangewezen zijn.  

Lees het proces-verhaal na vooraleer u het ondertekent. Aarzel niet om de tekst te laten aanpassen als die niet overeenkomt met wat u heeft gezegd. In geval van twijfel ondertekent u het document beter niet. 

Vraag zeker een kopie van het proces-verbaal.  

 

5. Belemmer het toezicht niet 

Een inspectie is uiteraard geen pretje. Het is echter niet zinvol om het toezicht te belemmeren. Geef de inspecteurs dan ook bijvoorbeeld toegang tot de zaken en ruimtes waar ze wettelijk gezien toegang toe hebben. 

Verhindert u het toezicht, dan kan de inspectie hiervan een pro justitia opstellen. Voor een dergelijke inbreuk voorziet het Sociaal Strafwetboek de hoogste sanctie. Dit kan in het slechtste geval leiden tot een gevangenisstraf of een heel hoge strafrechtelijke geldboete voor rechtspersonen. 

 

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Bram Staelens
 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Helga Kunert
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire
2022 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer