Primaire tabs

U bent hier

Preventie: van klacht naar formeel verzoek, van verleden naar toekomst

preventie

Wie op het werk psychosociale risico’s ervaart, kon tot 2014 een klacht indienen bij de preventieadviseur psychosociale aspecten. Sindsdien spreekt de wetgeving echter niet meer van een klacht, maar van een verzoek tot psychosociale interventie. Dit kan bestaan uit een verzoek tot informele psychosociale interventie of een verzoek tot formele psychosociale interventie. In de praktijk nemen werkgevers, werknemers en vakbonden echter nog regelmatig het woord ‘klacht’ in de mond. Maar wat is dan precies het verschil met een formele interventie? Hoog tijd om dit voor eens en voor altijd duidelijk te stellen.

 

Wat is een formeel verzoek?

In tegenstelling tot een klacht, is een verzoek tot formele interventie er niet om een inschatting te maken van de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen, zodat een eventuele rechtsvordering zou kunnen worden ingesteld. Een formele psychosociale interventie is oplossings- en toekomstgericht. Het doel is om vanuit een welzijnsperspectief een duurzame oplossing te vinden voor problematische arbeidssituaties en om herhaling in de toekomst te voorkomen. 

 

De rol van een preventieadviseur

Een preventieadviseur psychosociale aspecten doet dus niet aan klachtbehandeling, maar gaat op zoek naar oplossingen op maat door in te zoomen op de situatie aan de hand van een onpartijdig onderzoek. Na een beschrijving van de elementen die de situatie beïnvloeden, stelt hij of zij maatregelen voor om de situatie op korte én lange termijn te verbeteren. De interventie kan een hoofdzakelijk individueel karakter hebben of een collectief karakter, afhankelijk van de vraag. 

 

Een betere kennis van de psychosociale procedures: niets dan voordelen

Het formeel verzoek is er, net zoals alle andere psychosociale procedures, op gericht om verbetering voor alle betrokken partijen te bewerkstelligen en een positieve bedrijfscontext te creëren. Er zijn daarnaast nog tal van andere mogelijkheden om het psychosociaal welzijn op de werkvloer te verbeteren. Een werknemer die bij de preventieadviseur aanklopt, krijgt dan ook de keuze tussen alle mogelijke interventies om zo een oplossing op maat voorgesteld te krijgen. Zo kan de medewerker ook via een informele interventie op zoek gaan naar een bedrijfsinterne, constructieve oplossing. Deze informele interventie kan bestaan uit een van de volgende drie pistes: bijkomende adviesgesprekken, een interventiegesprek met een ‘andere’ persoon binnen de onderneming of een verzoening met de betrokken persoon. De medewerker beslist zelf, onder andere op basis van het advies van de preventieadviseur, welke interventie op dat ogenblik het meest passend is. 

 

Door uw medewerkers te sensibiliseren rond de psychosociale procedures, verlaagt u niet alleen de drempel naar psychosociale ondersteuning door de preventieadviseur, u geeft uw medewerkers bovendien de kans om problematische situaties snel te signaleren en aan te pakken. Een win-win voor iedereen.  

 

preventie

Wenst u meer informatie over psychosociaal welzijn op het werk?

Attentia helpt u graag verder met een welzijnsbeleid op maat van uw bedrijf!

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Bram Staelens
 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Helga Kunert
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire
2022 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer