Primaire tabs

U bent hier

Moederschapsbescherming en borstvoeding op het werk: dit moet je weten

Op 27 januari is het World Breast Pumping Day, ofwel de werelddag voor het afkolven van moedermelk. Een ideaal moment om eens stil te staan bij de rechten en plichten van de (borstvoedende) moeder op de werkvloer, en bij uitbreiding de volledige procedure moederschapsbescherming.  

 

Moederschapsbescherming: wat en waarom?  

Van zodra een werkneemster te kennen geeft dat ze zwanger is, wordt ze door de wet beschermd. Zo mag ze geen risicovol werk meer verrichten of mag ze niet tewerkgesteld worden op een risicovolle werkpost. Ze is ook beschermd tegen ontslag tot een maand na haar postnatale rust en zolang ze borstvoeding geeft. Bovendien geldt een verbod op discriminatie, overwerk en nachtarbeid en heeft ze recht op prenataal onderzoek en borstvoedingspauzes. 

Kom alles te weten over de procedure moederschapsbescherming   
 

Wat zijn de rechten en plichten van een werkneemster die borstvoeding geeft? 

Elke medewerkster die na haar moederschapsverlof terug aan het werk gaat, heeft recht op pauzes om haar baby borstvoeding te geven of om melk af te kolven. Als je een mama tewerkstelt die borstvoeding wenst te geven, moet je dus een aantal zaken voorzien.   

 • Een medewerkster die terug aan het werk gaat na haar bevalling heeft recht op borstvoedingspauzes tot 9 maanden vanaf de geboorte van haar kind. Een borstvoedingspauze duurt een halfuur. Een medewerkster die meer dan 7.30 uur per dag werkt, heeft recht op twee pauzes. 
 • Als werkgever moet je zorgen voor een comfortabel borstvoedingslokaal. Deze ruimte moet goed verwarmd en goed verlucht zijn en moet kunnen worden afgesloten zodat medewerksters discreet en in alle rust borstvoeding kunnen geven of melk kunnen afkolven. Er moet ook een koelkast voorhanden zijn om de afgekolfde melk in te bewaren. Daarnaast moet er ook koud en warm water beschikbaar zijn en een comfortabele stoel. Je preventieadviseur-arbeidsarts kan je adviseren over een borstvoedingslokaal. 
 • Wordt je medewerkster tijdens het uitvoeren van haar werk blootgesteld aan stoffen of omstandigheden die risico's inhouden voor de gezondheid van haar baby of voor de borstvoeding? Dan kan je aangepast werk aanbieden of heeft je medewerkster mogelijk recht op profylactisch of preventief borstvoedingsverlof. Het is de arbeidsarts die hierover beslist. Een medisch attest van de behandelende arts wordt ook geaccepteerd. 
 • Het is de verantwoordelijkheid van je medewerkster om de borstvoedingspauzes tijdig aan te vragen. Dit moet twee maanden op voorhand gebeuren door middel van een aangetekend schrijven, of door een brief te overhandigen waarvan een exemplaar voor ontvangst wordt ondertekend door de werkgever. Deze termijn kan in onderling akkoord wel worden ingekort.  
 • Om haar recht op borstvoedingspauzes te behouden, moet de werkneemster bewijzen dat ze daadwerkelijk borstvoeding geeft via een attest van een consultatiebureau voor zuigelingen (Kind & Gezin of ONE) of door een medisch getuigschrift. Dit attest moet maandelijks worden vernieuwd.  

 

Nood aan ondersteuning?  

Attentia staat aan je zijde bij het opstellen van de procedure moederschapsbescherming. Klik op de button voor alle info en de mogelijkheid om in te tekenen.  

Alles over procedure moederschapsbescherming 

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Bram Staelens
 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Erik Martens
2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer