Primaire tabs

U bent hier

Minder papierwerk voor HR in 2016?


Onlangs kondigde Maggie De Block (Open VLD) aan dat tegen 2018 onze witte en groene ziektebriefjes enkel nog digitaal zullen bestaan, waarbij de terugbetaling automatisch gebeurt. Ook op de werkvloer zijn er vanuit de overheid digitale  initiatieven die de papieren rompslomp drastisch moeten terugdringen.
 

Elektronische aangifte sociaal risico (ASR)

Vanaf januari 2016 wordt de verplichte indiening van de elektronische aangifte sociaal risico (ASR) gefaseerd ingevoerd. Zodra een werknemer niet meer in staat is om zijn beroepsactiviteit uit te oefenen omwille van ziekte, ongeval of werkloosheid moet u als werkgever een ASR indienen bij uitbetalingsinstellingen zoals RVA en ziekenfonds. De elektronische ASR heeft drie grote voordelen: minder paperassen voor HR, de werknemers krijgen sneller hun centen en er is veel minder kans op fouten en fraude.
 

Elektronische handtekening

De elektronische handtekening is momenteel voorzien voor een beperkt aantal formulieren, zoals het afsluiten van een arbeidsovereenkomst. Vanaf 2016 kunnen ook uitzendkrachten hun arbeidscontract digitaal ondertekenen via tablet of smartphone. De mogelijkheden zijn echter nog te weinig gekend en de infrastructuur is er onvoldoende op afgestemd.
 

Digitaal archief

Een digitaal archief is zoveel interessanter dan een donkere kelder met honderden mappen. Maar onze restrictieve wetgeving verplicht  om veel  documenten nog op papier te bewaren. Een bedrijf maakt een kosten-batenanalyse en neemt al dan niet een risico door bepaalde papieren documenten te verwaarlozen. Met ingescande ziektebriefjes kun je immers gemakkelijk frauderen. Een rechter kan die verwerpen en het origineel document opeisen.

Indien HR verlost zou zijn van alle (of toch gedeeltelijk van de) papieren verplichtingen, kan het veel meer focussen op belangrijke en hedendaagse HR-zaken die er écht toe doen. Denk bijvoorbeeld aan het implementeren van een flexibel verloningssysteem (cafetariaplan), het organiseren van infosessies over langer en werkbaar werken voor oudere werknemers, het opstellen van een duurzaam HR-beleid, …

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Helga Kunert
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire