Primaire tabs

U bent hier

Waarom u een ontslag beter altijd motiveert

In België waren de werkgevers tot voor kort niet verplicht om een ontslag te motiveren als de ontslagen werknemer daarom vroeg. Als compensatie voor de opdoffer kreeg de werknemer een opzegvergoeding uitbetaald. Einde verhaal? Toch niet. Regelmatig werd er nadien een bitse strijd uitgevochten in de arbeidsrechtbank, waarbij er verschillende ‘wetten’ golden voor bedienden en arbeiders. Bedienden moesten het misbruik van ontslagmacht van de werkgever zelf bewijzen, bij arbeiders was het aan de werkgever om te bewijzen dat het ontslag niet willekeurig gebeurde, en dus te wijten was aan de ongeschiktheid of het gedrag van de werknemer. Niet zelden werd de werkgever veroordeeld tot een schadevergoeding van 6 maanden loon, bovenop de opzegvergoeding.

 

Ontslagmotivering op papier

Na de invoering van het eenheidsstatuut waren de werkgevers bevreesd voor een uitbreiding van dit laatste scenario voor alle werknemers, maar de nieuwe regeling is evenwichtig én duidelijk. De ontslagen werknemer kan de werkgever voortaan vragen schriftelijk mee te delen waarom hij werd ontslagen. Weigert de werkgever, dan zal hij bovenop de normale opzegvergoeding sowieso twee weken loon verschuldigd zijn. De werknemer – arbeider of bediende – kan ook nog altijd naar de rechtbank stappen als hij de ontslagreden aanvecht. De werknemer zal moeten aantonen dat de werkelijke reden voor het ontslag niet strookt met de motivering van de werkgever. En het zal aan de werkgever zijn om te bewijzen dat dit wel degelijk het geval is. Er komt dus een ‘gemengde bewijslast’.

 

Hou een coherent dossier bij

In 21ste eeuw is het niet meer dan normaal dat u als werkgever een ontslag van een werknemer motiveert. Net zoals u weloverwogen investeert in werknemers, gaat u ook bij een ontslag niet over één nacht ijs.

 1. vergewis u of die persoon op dat moment beschermd is.
 2. leg hem mondeling uit waarom u hem/haar ontslaat in een exitgesprek, en doe dit op een menselijke manier.
 3. maak op voorhand uw huiswerk en documenteer zorgvuldig alle feiten die aanleiding (kunnen) geven tot een ontslag in de toekomst. Want als de werknemer nadien om een schriftelijke ontslagmotivering vraagt, en hij trekt naar de rechtbank omdat hij niet akkoord gaat, moet u wel kunnen bewijzen wat er op papier staat. En als u als werkgever uw standpunt voor de rechtbank niet hard kan maken, dan riskeert u een schadevergoeding te moeten betalen. Die kan oplopen van 3 tot 17 weken loon.

 

Meer menselijkheid, minder rechtszaken?

Met de nieuwe regeling zijn arbeiders en bedienden gelijk voor de wet. We hopen ook dat ze zal leiden tot minder rechtszaken. Niemand heeft er baat bij alle bruggen te verbranden. Als een werkgever een werknemer ontslaat en hij legt op een eerlijke en menselijke manier uit waarom er geen samenwerking meer mogelijk is, dan is de aanvaarding veel groter, en zal zijn bedrijf geen imagoschade lijden. De betrokken werknemer kan zelfs gebaat zijn bij een heldere motivering, met het oog op het vervolg van zijn carrière. Hij denkt sowieso best tweemaal na vooraleer naar de rechtbank te stappen. De wereld is klein, en het kan een smet zijn op zijn cv en carrière.

De nieuwe regeling is van start sinds 1 april. Bent u al gevraagd naar een schriftelijke ontslagmotivering? Pakt u de ontslagprocedure anders aan sindsdien?

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Helga Kunert
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire