Primaire tabs

U bent hier

Personeel flexibel delen via werkgeversgroeperingen

Werkgeversgroeperingen

Vier Limburgse transportbedrijven hebben aangekondigd dat ze samen een pool van vrachtwagenchauffeurs zullen oprichten. Daarmee vormen ze één van de eerste Vlaamse werkgeversgroeperingen in de privésector. Een coördinator zal de chauffeurs inzetten in de vier bedrijven, afhankelijk van de vraag.

 

Onbekend is onbemind

Werkgeversgroeperingen zijn niet nieuw, alleen kent (bijna) niemand ze. Er zijn er tot dusver slechts negen erkend in België (zeven in Wallonië en twee in Brussel), hoewel de overheid de arbeidspool sinds 2000 promoot als een nieuwe vorm van flexibiliteit waar zowel de werkgever als de werknemer van kunnen profiteren. In zo’n werkgeversgroepering kunnen werkgevers beschikbare medewerkers met de juiste skills tijdelijk inschakelen op projectbasis. De werknemers zelf sluiten een arbeidsovereenkomst met de werkgeversgroepering en kunnen op die manier werken bij de bedrijven die deel uitmaken van de groepering. Door personeel te ‘delen’ kunnen werkgevers inspelen op (seizoens-)schommelingen in de productie of specifieke skills binnenhalen die geen voltijdse aanwerving rechtvaardigen. Denk aan de horeca, waarbij horecazaken personeel kunnen uitwisselen tijdens werkpieken. Maar werkgevers kunnen zich ook groeperen om hun ‘oudere’ werknemers de kans te geven tijdelijk een andere functie uit te oefenen in een andere omgeving.

 

Versoepelde voorwaarden

Tot voor enkele jaren waren er veel complexe voorwaarden rond de opstart van een dergelijke groepering; die zijn nu versoepeld. In tegenstelling tot vroeger moet de minister van Werk niet langer verplicht voorafgaand advies vragen aan de Nationale Arbeidsraad, wat betekent dat een werkgeversgroepering sneller kan opgericht worden. De minister van Werk bepaalt één gemeenschappelijk paritair comité voor die werkgeversgroepering, ook al telt de werkgeversgroepering bedrijven uit totaal verschillende sectoren. Een poetsvrouw, bijvoorbeeld, zal dus altijd onder hetzelfde paritair comité vallen en dus hetzelfde loon ontvangen, ongeacht voor welke bedrij(f)ven ze werkt binnen de werkgeversgroepering. Ze moet wel minimaal 19 uur per week presteren in de groepering. Een werkgeversgroepering mag voorlopig maximaal 50 werknemers tewerkstellen. Deelnemende KMO’s zijn gezamenlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de fiscale en sociale schulden die verband houden met de lonen van de tewerkgestelde werknemers. Als er dus één werkgever de werknemer niet correct betaalt, zijn de andere bedrijven mee aansprakelijk. Belangrijk is wel dat binnen een werkgeversgroepering één bedrijf het voortouw neemt bij de oprichting, sollicitaties, contracten van de werknemers,...

 

Naar meer werkgeversgroeperingen?

Nu de oprichtings- en werkingsvoorwaarden voor werkgeversgroeperingen vereenvoudigd worden, zullen er wellicht ook meer het levenslicht zien. Veel KMO’s kenden tot voor kort zelfs het bestaan niet van deze arbeidspools. Het lijkt ons in ieder geval een interessante manier om in de toekomst op een flexibele manier personeel te delen. Het is voorzien dat deze nieuwe bepalingen in werking treden op 1 februari 2017.

 

Wet Peeters: Werkbaar Wendbaar Werk

Meer info over de modernisering van het arbeidsrecht?

Neem een kijkje op onze overzichtspagina rond werkbaar en wendbaar werk in het kader van de Wet Peeters. Attentia helpt u met de vertaalslag en de implementatie van deze maatregelen.

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Bram Staelens
 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Helga Kunert
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire