Primaire tabs

U bent hier

De wettelijke mogelijkheden en verplichtingen rond klein verlet

klein verlet

In de lentemaanden vieren heel wat medewerkers de eerste of plechtige communie van hun kinderen. Tijd om na te gaan of u hen verlof zoals klein verlet mag of moet toekennen ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis.

 

Klein verlet?

Binnen de arbeidsovereenkomstenwet zijn er een aantal gebeurtenissen voorzien waarbij de werknemer recht heeft op verlof met behoud van loon. Het gaat vooral om gebeurtenissen die in de familiale sfeer plaatsvinden. Zo hebben werknemers recht op een dag klein verlet bij de plechtige communie of – hieraan gelijkgesteld – het feest van de vrijzinnige jeugd van zijn kind of van het kind van zijn of haar partner.

Voor de eerste communie geldt deze regelgeving niet. Niets belet de werkgever echter om toch een betaalde vakantiedag toe te kennen voor deze gelegenheid, maar dan moet hij dat in principe ook naar de toekomst toe blijven doen voor alle werknemers.

 

Voorwaarden voor klein verlet

Alle Belgische werknemers hebben dus recht op klein verlet voor een aantal gebeurtenissen. Per gebeurtenis gelden er bijkomende voorwaarden, zoals de duur van het verlof en wanneer deze dagen moeten worden opgenomen. 

 • Klein verlet voor plechtige communie is enkel geldig wanneer uw medewerker gehuwd is of wettelijk samenwoont en het om zijn of haar kind of dat van zijn of haar partner gaat.
 • Klein verlet wordt toegekend naargelang het aantal gebeurtenissen. In het geval van een plechtige communie betekent dat er geen limiet op het aantal kinderen staat. Als de plechtige communie voor meerdere kinderen op dezelfde dag valt, dan heeft je werknemer recht op één dag klein verlet. Mocht de plechtige communie van de kinderen daarentegen op verschillende dagen plaatsvinden, dan is er uiteraard wél een recht op klein verlet voor al die dagen.
 • Pas wanneer deze gebeurtenissen samenvallen met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag (wat bijna altijd het geval is) mag de werknemer betaald afwezig zijn op de gewone activiteitsdag die de gebeurtenis onmiddellijk voorafgaat of volgt.
   

 

De ene sector is de andere niet

De wetgeving legt een minimumregeling vast. Sectoren en ondernemingen hebben uiteraard de mogelijkheid om meer verlof toe te kennen of flexibeler op te treden. Zo zou u kunnen overeenkomen dat uw medewerkers de vrije dag zelf mogen kiezen in de week voor of na de plechtige communie, dat ze bijkomende verlofdagen mogen opnemen voor andere gebeurtenissen, of dat ze klein verlet krijgen voor kinderen van een partner waarmee ze niet gehuwd zijn of wettelijk mee samenwonen.

 

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Helga Kunert
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire