Primaire tabs

U bent hier

Hoe verkrijgt u een optimale luchtkwaliteit bij de terugkeer naar de werkvloer?

Nu het vaccinatietempo op kruissnelheid is gekomen, kunnen we stilaan uitkijken naar het leven in een post-coronatijdperk. Een van de belangrijkste aspecten daarbij is ongetwijfeld de geleidelijke terugkeer naar de werkvloer. Maar hoe zit het met de luchtverversing op kantoor en wat kunt u doen om de luchtkwaliteit gezond te houden? We zetten de belangrijkste elementen even op een rij.

 

Wat zegt de wet? 

Voor luchtverversing in werkomgevingen gelden een aantal basisregels. Die zijn onder meer terug te vinden in de ‘codex over het Welzijn op het werk' inzake de binnenluchtkwaliteit. Om over een goede binnenluchtkwaliteit in het werklokaal te beschikken, moet de CO2-concentratie in de ruimte onder de 900 ppm (parts per million) liggen. Dat komt overeen met een ventilatiedebiet van 40m3 per uur per persoon aanwezig in de ruimte. 

 

Technische en natuurlijke ventilatie

Ventileren kan op een natuurlijke en mechanische manier gebeuren. Om te weten of een ruimte voldoende verlucht wordt door het ventilatiesysteem, kan u de debieten controleren. Mogelijks heeft u dit reeds gedocumenteerd. Zoniet, kunt u een ventilatiedebietmeting laten uitvoeren door een preventieadviseur arbeidshygiëne. Op deze manier kan men nagaan of het ventilatiesysteem krachtig genoeg is. Stel dat u een vergaderzaal heeft waar tien personen kunnen zitten, dan moet het ventilatiedebiet volgens de regels in die vergaderruimte minstens 400m3/u zijn (= 40m3 per uur per persoon x 10 personen). Een aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad is om zoveel mogelijk verse lucht te gebruiken, en recirculatie zoveel mogelijk te vermijden.  

Is er geen ventilatiesysteem aanwezig, dan kan natuurlijke ventilatie helpen. Dit kan door ramen en deuren open te zetten. Bij goed weer is dat geen probleem, bij regenweer en kouder weer kunt u bijvoorbeeld opteren om de ramen – indien mogelijk – op kipstand te zetten of minstens tijdens de pauzemomenten de ramen te openen.

 

CO2-meters     

Als er geen ventilatie mogelijk is, dan is de continue meting via CO2-meters een must. We raden het gebruik ervan ook aan in ruimtes waar wel geventileerd wordt. Meten is weten, zegt het spreekwoord. Voor een correcte meting moet de meter op de juiste plaats in een lokaal staan. Het liefst gebeurt dit centraal in de ruimte en op 1,5m van de aanwezige personen.  Laat u zeker adviseren door uw preventieadviseur bij de aankoop van zo’n meter, want er zijn veel verschillen in types en kwaliteit in het aanbod op de markt. De Taskforce ventilatie stelde een document op met tips voor de keuze en het gebruik van CO2-meters. 

 

Bezettingsgraad aanpassen

Door te meten kunt u bepalen hoeveel mensen in een bepaalde ruimte aanwezig mogen zijn. 

Een CO2-meting kan  nu al nuttig zijn. Immers, als er opnieuw meer medewerkers naar de werkvloer komen, is het van belang de ventilatiegraad voldoende op te volgen om zo een te hoge bezetting te vermijden. Het is belangrijk bij gewijzigde omstandigheden een nieuwe meting uit te voeren voor een accuraat beeld.  

Als uit de metingen blijkt dat ventileren toch voor onvoldoende luchtverversing zorgt, dan is de volgende stap de bezetting in de ruimte verlagen. In een bureauruimte voor vier personen zullen dan bijvoorbeeld maximaal twee medewerkers aanwezig mogen zijn.  

Helpt dit nog niet of beschikt u niet over de nodige ruimtes om iedereen te spreiden, dan zal u moeten investeren in een performant ventilatiesysteem. Een goede ventilatie is ook in het post-coronatijdperk belangrijk. Het creëert niet alleen een gezondere werkomgeving voor de medewerkers, maar ook andere klassieke virussen, zoals de griep, krijgen minder kans om zich te verspreiden. 

 

Wat met luchtzuiveraars en ventilatoren? 

We krijgen soms de vraag of een mobiel luchtzuiveringstoestel kan helpen. Wij volgen hierin het advies van de Hoge Gezondheidsraad: dergelijke toestellen zijn slechts een aanvulling en kunnen een goede ventilatie nooit vervangen. U dient uiteraard na te gaan of het toestel krachtig genoeg is in functie van het lokaal. Het toestel moet ook centraal staan en beschikken over de juiste filters (HEPA-type) om de desinfecteren. Dergelijke systemen moeten minstens 1 uur draaien en liefst ook een paar uur voor en na het werk om de lucht volledig te filteren. Fabrikanten zijn trouwens sinds 28 mei 2021 verplicht om hun luchtzuiveringssysteem te registreren bij de FOD Volksgezondheid. Indien u overgaat tot de aankoop van een dergelijk systeem, kunt u hier nagaan of dit geregistreerd staat. 

Met de zomer in aantocht zal er op menig kantoor een ventilator verschijnen. Dat kan, maar het advies is om deze bij een open raam te plaatsen zodat er (nog) meer verse lucht naar binnen komt.

 

Telewerk

Hoe kan u de terugkeer naar de werkplek veilig, met aandacht voor het welzijn en wettelijk in orde organiseren?

Ontdek het in dit recent webinar. Gratis te herbekijken hier.  

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Bram Staelens
 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Helga Kunert
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire
2022 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer