Primaire tabs

U bent hier

Hoe HR-outsourcing laten renderen? 4 gouden tips!

HR outsourcing

HR outsourcing zit de jongste jaren in de lift. Bedrijven besteden HR-taken uit om kosten te besparen, zich te focussen op hun kernactiviteiten, flexibeler te kunnen werken of om toegang te krijgen tot gespecialiseerde knowhow.

 

1. Breng eerst uw processen in kaart

Alles wat in procedures en regels te gieten valt, kunt u in principe outsourcen. Bedrijven besteden steeds vaker een volledig HR-pakket uit (Business Process Outsourcing). De outsourcingpartner probeert daarbij zoveel mogelijk te automatiseren, waardoor het voor de klant goedkoper wordt om uit te besteden.

Maar kostenbesparing alleen is niet zaligmakend. Om HR outsourcing te laten slagen is het essentieel om eerst al uw processen zorgvuldig in kaart te brengen.

 

2. Geef ook de zorgen door

Wie een deel van zijn HR-pakket uitbesteedt, geeft meteen ook de zorgen en bijbehorende risico’s door. Bij de overeenkomst geldt er namelijk een resultaatsverbintenis.

Een voorbeeld: als werkgever hebt u recht op bepaalde verminderingen. Op het moment dat u de loonadministratie van a tot z uitbesteedt aan een outsourcingpartner, is die partner verantwoordelijk om dat recht op verminderingen te detecteren en valt die last van uw schouders. HR outsourcing biedt dus garanties.

 

3. Houd uw strategie in eigen huis

HR-activiteiten die niet makkelijk in procedures te vatten zijn – zoals persoonlijke groei van medewerkers en strategische planning - zijn veel moeilijker uit te besteden. In deze domeinen spelen andere factoren een grote rol, denk maar aan de bedrijfscultuur en -visie. U kunt zich zeker laten begeleiden door externe consultants bij het finetunen en uitwerken van deze aspecten, maar houdt de touwtjes het best in eigen handen.

 

4. Zorg voor een culturele fit

Kies zeker een outsourcingpartner met gelijklopende waarden en eenzelfde cultuur. Die culturele fit is cruciaal voor een vlotte overdracht van de taken. Contracten van duizenden bladzijden veranderen namelijk niets aan het feit dat u op het einde van de rit nog altijd met mensen werkt. Het beste contract is er een dat u nooit hoeft te bekijken, omdat jullie elkaar ook zonder perfect aanvoelen. Een goede outsourcingpartner is dan ook zoveel als nodig aanwezig bij de klant.

 

Business Process Outsourcing

Uw operationele efficiëntie verhogen?

Door uw business processen en beheer van payroll-processen on site of off site uit te besteden, stijgt uw operationele efficiëntie, bespaart u o.m. op infrastructuur én creëert u ruimte voor strategische projecten. Ontdek de voordelen ›

Zoeken

Categorieën

Auteur

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Helga Kunert
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire