Primaire tabs

U bent hier

Het dynamisch risicobeheersysteem in uw organisatie elke dag een stukje effectiever? Zo gaat u best te werk

Het dynamisch risicobeheersysteem in uw organisatie elke dag een stukje effectiever; zo gaat u best te werk

Elke organisatie moet een dynamisch risicobeheersysteem implementeren, dat is een wettelijke verplichting. Maar of dat beleid ook effectief uw risico’s vermindert, hangt af van de manier waarop u en uw externe dienst het in uw organisatie aanpakken. Met deze 4 tips geraakt u alvast een stuk op de goede weg.

 

1. Zorg voor een goed opgeleide en omringde preventieadviseur

Uw preventieadviseur moet een opleiding volgen, dat weet u allicht wel al. Zorg ervoor dat het niveau van opleiding (basiskennis, niveau II of niveau I) correspondeert met de het risicoprofiel van uw onderneming. Dat hangt af van de aanwezige risico’s en het aantal medewerkers.

Zorg er tevens voor dat de preventieadviseur voldoende omringd is, zowel in de organisatie als bij de externe dienst (EDPBW). Die externe dienst zal uw preventieadviseur of preventiedienst ondersteunen met een pakket aan diensten. Een preventieadviseur die te weinig middelen ter beschikking heeft, of niet genoeg kan rekenen op de medewerking van de organisatie, zal zijn job niet optimaal kunnen uitvoeren.

 

2. Besteed voldoende aandacht aan doordachte risicoanalyses

U moet risicoanalyses uitvoeren op het niveau van het bedrijf, de afdeling, de werkpost, de taak of het individu. Voor elk risico moet gekeken worden naar de ernst, de frequentie van blootstelling en de waarschijnlijkheid. Bij Attentia werken wij met een zogenaamd risicoanalysekader, waarmee we bepalen welke risicoanalyses moeten uitgevoerd worden.

Als u een duidelijk beeld hebt van de belangrijkste risico’s voor uw bedrijf, beschikt u over alle elementen om een globaal preventieplan uit te tekenen. U moet daarbij werken rond de zogenaamde hiërarchie van preventiemaatregelen, die start bij risico’s voorkomen, de evaluatie van risico’s die niet voorkomen kunnen worden en de bestrijding van risico’s bij de bron en eindigt bij het verschaffen van passende instructies aan de medewerkers en gepaste signalisering van risico’s, als die niet voorkomen kunnen worden.

Gezond verstand gebruiken is nodig, maar enkel dat volstaat niet. Expertise is nodig om risico’s bloot te leggen, in te schatten en weg te werken. Wees realistisch: een nulrisico is niet altijd haalbaar.

 

3. Laat af en toe een externe meekijken

Wat gebeurt er wanneer u jaren en jaren op dezelfde werkpost werkt? U wordt risicoblind. Dat is ook het geval voor uw medewerkers en zelfs voor uw preventieadviseur. Op den duur worden risico’s onderschat of zelfs niet eens meer opgemerkt.

Een externe preventieadviseur komt met een onbevooroordeelde en frisse blik binnen en merkt situaties op die u normaal vindt. Bovendien kan deze externe expert terugplooien op alle ervaring die hij of zij al opdeed in andere organisaties. Dat is een enorme meerwaarde in de strijd tegen arbeidsongevallen en werkverlet.

 

4. Zorg voor een open bedrijfscultuur

Uw medewerkers mogen zich niet geremd voelen om vragen te stellen of een situatie aan te kaarten. Integendeel, het is een wettelijke verplichting dat werknemers gevaarlijke situaties en toestanden moeten melden. Maar daar is een open bedrijfscultuur voor nodig. Ze moeten daarenboven weten bij wie ze terechtkunnen.

Het volstaat niet om op de onthaaldag voor nieuwe medewerkers even te melden wie de preventieadviseur is. Preventiethema’s moeten regelmatig aan bod komen in uw interne communicatie. Op die manier weten uw medewerkers dat u belang hecht aan dit onderwerp en zullen ze sneller van zich laten horen. En daar heeft u als organisatie alleen maar baat bij.

Meer weten over dynamisch risicobeheersysteem in uw organisatie? Hier krijgt u meer informatie.

 

Risicobeheersing

Meer weten over dynamisch risicobeheersysteem in uw organisatie?

Hier krijgt u meer informatie.

 

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Bram Staelens
 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Helga Kunert
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire