Primaire tabs

U bent hier

Gevaarlijke producten vindt u in iedere onderneming: zo gaat u er mee om

Gevaarlijke producten vindt u in iedere onderneming: zo gaat u er mee om

U hoeft geen leidinggevende te zijn van een chemieconcern om in aanraking te komen met gevaarlijke producten. Op elke werkvloer zijn er risicovolle vloeistoffen te vinden. Bureaus moeten immers gekuist worden, afvoeren ontstopt en sanitair ontkalkt. Ontvetters, ontkalkers, ontstoppers, … De ene vloeistof produceert schadelijke gassen, terwijl de andere een corrosieve werking heeft. Helemaal complex wordt het wanneer u ook voor de bedrijfsactiviteit omgaat met gevaarlijke producten.

Of het nu om een groot chemisch bedrijf, dan wel een kmo gaat: iedere onderneming is verplicht om een risicoanalyse te maken. Die begint altijd met een inventaris van de gevaarlijke producten. Als het om slechts een handvol kuisproducten gaat, valt dat werk best mee. Wie meer gevaarlijke stoffen in de werkomgeving heeft, dient alle gegevens op de productfiches over te zetten naar de inventaris. Weet u niet of een bepaald product gevaarlijk is? Zodra er een gevarenpictogram op de verpakking staat, is het product in kwestie onderhevig aan de regelgeving.

 

Breng het gevaar in kaart

Met alle aanwezige producten geïnventariseerd, is het tijd voor de eigenlijke risicobeoordeling. Die kan erg simpel gehouden worden wanneer de aanwezigheid van chemische agentia beperkt is, door bijvoorbeeld de ernst van de blootstelling te vermenigvuldigen met de blootstellingskans en de frequentie waarop de producten überhaupt boven komen. Voor organisaties die niet actief zijn in de chemische sector, is die aanpak doorgaans voldoende. Wordt er wel actief met gevaarlijke stoffen gewerkt, dan zijn geavanceerdere berekeningen waarbij ook chemische en fysische eigenschappen (bv. dampspanning, temperatuur, …) in rekening worden gebracht een goed idee. 

Daarna is het aan de onderneming om concrete acties op te stellen om tegemoet te komen aan de eventuele risico’s. Zo moet u erop letten dat de gevaarlijke producten in een afzonderlijke milieukast staan, idealiter met een scheiding tussen de stockageplaats en de werkvloer. Let er in ieder geval op dat de opslagplaats goed verlucht wordt. Een kelder is met andere woorden ongeschikt. In chemische bedrijven of labo’s gaan de maatregelen natuurlijk veel verder. Denk daarbij aan de plaatsing van nooddouches, afsluitbare brandveilige vuilbakken, noodPBM’s, … 

 

Sensibiliseren voor meer veiligheid

Minstens even belangrijk is de opleiding van uw medewerkers. Informeer ze, en maak ze attent op de gevaren & risico’s. Zelfs wanneer u enkel schoonmaakproducten in huis heeft, is dat de moeite waard. Zo voorkomt u dat een ijverige medewerker die de keuken wil schoonmaken, bleekwater mengt met een ander schoonmaakproduct, en zo per ongeluk giftig chloorgas produceert. 

Opleidingen en toolbox-meetings zijn belangrijk om iedereen die omgaat met gevaarlijke producten attent te maken op de gevaren, en in de verf te zetten wat het nut van beschermingsmiddelen is. Dat maakt het voor de medewerker eenvoudiger om te aanvaarden dat hij of zij bijvoorbeeld veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril moet dragen.

 

RisicobeheersingGevaarlijke producten op de werkvloer?

Attentia helpt u bij de inventarisering, de risicoanalyse en het actieplan.

 

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Bram Staelens
 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Helga Kunert
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire