Primaire tabs

U bent hier

Essentiële bouwstenen voor een geslaagde veiligheidscampagne

Op 28 april is het de Internationale Dag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk. Extra aandacht voor veiligheid op de werkvloer is geen overbodige luxe, want lang niet overal zijn de werkcondities in orde. Want hoe doe je dat concreet, het opbouwen van een duurzame cultuur om de veiligheid binnen uw organisatie te verhogen? Het hoeft geen rocketscience te zijn. Met deze vijf gouden tips maakt u van uw veiligheidscampagne een succesverhaal.

 

1. Betrek het management

Om de kans op slagen te vergroten is het essentieel om het management bij de plannen te betrekken. Laat hen bij voorkeur een intentieverklaring ondertekenen waarin duidelijk vermeld is wat het thema, de doelgroep, en het gekozen budget is. Zie erop toe dat alle betrokkenen voldoende tijd hebben om hun schouders onder de campagne te zetten.

 

2. Stel een complementaire werkgroep samen

Zorg voor een vaste werkgroep die de campagne op gang kan trekken en bovendien waakt over de voortgang en de resultaten ervan. Betrek zowel de werknemers als de leidinggevenden.  Idealiter is er bij de samenstelling van de werkgroep minstens één leidinggevende per vestiging of bedrijfsactiviteit betrokken. Op die manier geraakt uw campagne sneller verankerd in de volledige organisatie.

 

3. Verlies nooit de campagnedoelstellingen uit het oog

Een forse daling van het aantal arbeidsongevallen, minder opmerkingen tijdens werkpostcontroles, … Op het einde van de rit wil u resultaten zien. Hoe concreter en meetbaarder uw doelen, hoe beter u ze kan opvolgen en hoe tastbaarder ze worden voor alle betrokkenen. En concrete doelstellingen zorgen voor meer engagement. Communiceer voldoende over de vooruitgang.

 

4. Spreek de taal van de doelgroep

Zoek een thema waarin iedereen zich herkent en stem je boodschap af op de leefwereld van je doelgroep(en). Gebruik verschillende kanalen om je boodschap over te brengen, want het is belangrijk dat iedereen bereikt wordt. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers die geen professioneel e-mailadres hebben, of veel op de baan zijn.

 

5. Plan uw acties op lange termijn

Een boodschap laten doordringen in alle geledingen van de organisatie is een werk van lange adem. Uw veiligheidscampagne uitrollen over een lange periode geniet dan ook de voorkeur. Wanneer u geregeld nieuwe acties op poten zet die van de medewerkers actieve participatie vragen, krijgt de campagne telkens een nieuwe boost en wordt het nooit saai.

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Kris Lefebure
 • Helga Kunert
 • Alain Biyack
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Jurgen Koster
 • Jürgen Platel
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire