Primaire tabs

U bent hier

Besparen op uw werkgeversbijdragen: RSZ-verminderingen

RSZ vermindering

Als bedrijfsleider stelt u zich ongetwijfeld regelmatig de vraag welke besparingen u nog kunt doorvoeren. Uw werkgeversbijdrage voor de RSZ optimaliseren is in elk geval een must. Ontdek welke verminderingen er mogelijk zijn.

 

Taxshift in fases

In 2015 besliste de regering om een taxshift in te voeren. Eén van de maatregelen daarbij was de verlaging van de patronale bijdragen. Daarnaast werd ook een extra lastenverlaging voor de lage lonen voorzien.

De eerste fase van deze taxshift is ingegaan op 1 april 2016. De basiswerkgeversbijdrage (inclusief de loonmatigingsbijdrage) is toen gedaald van 32,40 % naar 30 %. Ook de structurele vermindering werd aangepast: het forfait daalde van 462,20 euro naar 438 euro per kwartaal en de lageloongrens steeg naar 6.900 euro per kwartaal.

Een volgende fase van de taxshift gaat in op 1 januari 2018. De basiswerkgeversbijdrage zal dan verder dalen naar 25 %. Ook de structurele vermindering wijzigt opnieuw. Deze wordt omgevormd naar een bijkomende lastenverlaging voor lage lonen. Ten slotte worden ook nog de hogelooncomponent en het forfait afgeschaft.

 

De huidige RSZ-verminderingen

Om de loonkosten voor de werkgevers te verlagen, bestaan er verschillende maatregelen die de werkgeversbijdragen verlagen. We onderscheiden twee types van RSZ-vermindering:

 1. Structurele vermindering: deze bevat een vaste component en een variabele in functie van het referteloon van de werknemer. Dit is de vermindering die hervormd wordt in het kader van de taxshift.
 2. Doelgroepvermindering: deze bijdragevermindering geeft recht op een forfaitair verminderingsbedrag, dat afhankelijk is van bepaalde criteria waaraan de werkgever en/of de werknemer moeten voldoen. Er mag per werknemer slechts één doelgroepvermindering (DGV) toegepast worden. Een aantal voorbeelden zijn:
  • Vermindering voor eerste aanwervingen
  • Vermindering voor oudere werknemers
  • Vermindering voor langdurig werkzoekenden
  • Vermindering wegens herstructurering met ontslag van werknemers

 

Verschillen per gewest

Bij de zesde staatshervorming werd een deel van de doelgroepverminderingen hervormd en  geregionaliseerd. Dat betekent dat er vandaag andere verminderingen mogelijk zijn afhankelijk van het gewest waar de werkgever zijn vestigingseenheid heeft.

Het belang van de vestigingseenheid is dan ook groot. Bovendien moet iedere werknemer aan een vestigingseenheid gekoppeld worden. Hebt u verschillende vestigingseenheden verspreid over verschillende gewesten, dan moet u zich ook bewust zijn van de verschillen, en eventueel uw rekruteringsbeleid hierop afstemmen.

Sinds de zesde staatshervorming verschillen de verminderingen van de werkgeversbijdragen niet alleen per gewest, sommige zijn volledig afgeschaft. Zo werd de vermindering wegens herstructurering in Vlaanderen afgeschaft, zij het met overgangsmaatregelen. Ook de vermindering voor langdurig werkzoekenden werd afgeschaft en in bepaalde regio’s vervangen.

In Vlaanderen is het bijvoorbeeld zo dat voor de doelgroepvermindering voor jonge werknemers de jongere zelf een loopbaanportfolio moet  aanmaken bij VDAB. Oudere werknemers moeten dan weer ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende om een recht te openen op een verhoogde vermindering.

Concreet betekent dit dat als u vestigingseenheden in Vlaanderen hebt, u uw toekomstige werknemers moet aansporen om bijvoorbeeld bij de VDAB langs te gaan. Hebt u vestigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en/of het Waals Gewest, dan is dit niet het geval. Daar wordt de doelgroepvermindering voor alle oudere werknemers namelijk automatisch toegekend.

Ook het refertekwartaalloon verschilt per gewest. Dat is belangrijk omdat het recht op een vermindering enkel geopend wordt als het refertekwartaalloon niet bereikt is. Brussel heeft het laagste refertekwartaalloon, wat betekent dat er minder werknemers zullen zijn die voor deze doelgroepvermindering in aanmerking komen.

 

Tewerkstelling

Wilt u besparen in uw onderneming?

Wij helpen u uw lonen en kosten te optimaliseren en geven ook jurisich advies.
Ontdek ons aanbod ›

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Helga Kunert
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire