Primaire tabs

U bent hier

Werkgevers maken wél werk van aangepast werk

aangepast werk

“Het re-integratiebeleid faalt. Werkgevers geven veel te weinig aangepast werk! Ze zijn alleen geïnteresseerd in ontslag wegens medische overmacht en de bedrijfsartsen spelen dit spelletje mee!” Dit soort berichten duikt de laatste tijd steeds vaker op in de media en de beweringen lijken gestoeld op objectieve data. Maar volgens dr. Edelhart Kempeneers van Attentia is de interpretatie van die gegevens verkeerd. Hij wil opkomen voor de inspanningen van werkgevers en bedrijfsartsen.

 

Correcte interpretatie cijfers noodzakelijk

Voor de koele minnaars is het verleidelijk om negatieve conclusies te trekken uit de recente cijfers van Co-Prev, de sectororganisatie van alle Belgische Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk. Deze cijfers gaven een overzicht van alle beslissingen van de arbeidsgeneesheren in het eerste kwartaal van 2017. Daaruit blijkt dat in zeven op de tien gevallen een officieel re-integratietraject leidt tot optie D: onmiddellijk ontslag om medische redenen. Hierdoor kan de werkgever zonder opzegperiode of -vergoeding de arbeidsovereenkomst beëindigen.

Volgens dr. Kempeneers betekent dit helemaal niet dat werkgevers te weinig aangepast werk zouden geven of enkel geïnteresseerd zouden zijn in ontslag door medische overmacht: “Het is statistisch fout om enkel te kijken naar die trajecten waarin de arbeidsgeneesheer een beslissing neemt in een officieel re-integratietraject. Voor een correct beeld moet je álle adviezen analyseren die in deze periode zijn opgesteld.”

 

Gewone werkhervattingen niet vergeten in de analyse

Een concreet voorbeeld verduidelijkt de stelling van dr. Kempeneers. In het eerste kwartaal van 2017 had de winkelketen Carrefour acht ‘officiële’ re-integratiedossiers. Zes daarvan hadden conclusie D, de ‘klassieke’ medische overmacht, op het formulier voor de re-integratiebeoordeling.

Maar in dezelfde periode zijn er bij Carrefour ook 234 ‘gewone’ werkhervattingsonderzoeken geweest van werknemers die minstens een maand met ziekteverlof waren, met aanbevelingen tot progressieve werkhervattingen in tijdelijk of definitief aangepast werk.

 

Aangepast werk in driekwart van de gevallen

Wanneer we die aanbevelingen vertalen naar de categorieën van het formulier voor de re-integratiebeoordeling, dan leidt dat tot heel andere bevindingen dan de conclusies uit de pers. In driekwart van de gevallen heeft de bedrijfsarts tijdelijk of definitief aangepast of ander werk voorgesteld. Ontslag om medische redenen wordt slechts in een luttele 3 procent toegepast.

 1. 136 (tijdelijk ongeschikt, aangepast werk mogelijk)
 2. 38 (tijdelijk ongeschikt, geen aangepast werk mogelijk)
 3. 46 (definitief ongeschikt, aangepast werk mogelijk)
 4. 6 (definitief ongeschikt, geen aangepast werk mogelijk = medische overmacht)
 5. 14 (nog geen opstart traject mogelijk)

travail adapté

De conclusie van dr. Kempeneers is duidelijk: werkgevers geven wel degelijk aangepast werk en bedrijfsartsen en andere preventieadviseurs spelen daarbij een belangrijke rol. Het is dan ook belangrijk dat de sociale partners niet op het verkeerde been gezet worden door een onvolledig beeld van de werkelijkheid.

 

Case study

Een inspirerend voorbeeld uit de praktijk

Ontex voert een positief aanwezigheidsbeleid en slaagt erin om voor al zijn medewerkers aangepast werk te vinden. Er werd een coherent en transparant beleid opgezet en er werden maatregelen getroffen voor geslaagde re-integraties. Lees de case ›

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Helga Kunert
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire