Primaire tabs

U bent hier

Hoe gebeurt de preventie van arbeidsongevallen?

DoorEddy Kay

preventie arbeidsongevallen

Elk bedrijf moet zich inspannen om arbeidsongevallen te voorkomen. In een organisatie is er dan ook op alle niveaus nood aan preventie. Hoe gebeurt dit concreet?

 

Wat is een arbeidsongeval?

Om te spreken van een arbeidsongeval moeten er volgens de wet drie voorwaarden vervuld zijn:

 1. Het ongeval moet zich voordoen tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Ook ongevallen tijdens het woon-werkverkeer horen daarbij.
 2. Er moet een letsel zijn als gevolg van het ongeval.
 3. De oorzaak van het ongeval moet een plotse uitwendige oorzaak hebben.

Werkgevers moeten hun werknemers verzekeren tegen arbeidsongevallen bij een arbeidsongevallenverzekeraar. Deze zal op basis van bovenstaande voorwaarden het ongeval al dan niet erkennen als arbeidsongeval.

 

Preventie: een taak van élke werknemer

Binnen een onderneming zijn meerdere actoren verantwoordelijk voor de preventie van arbeidsongevallen. Volgens de wet moet elke werknemer naar zijn beste vermogen instaan voor zijn eigen veiligheid en gezondheid én die van andere betrokkenen.

Dit betekent ook dat de hiërarchische lijn – elk op hun niveau – het veiligheids- en welzijnsbeleid van de organisatie moeten uitvoeren. Dit wil zeggen dat ze:

 • ongevallen en incidenten die zich hebben voorgedaan op de arbeidsplaats, moeten onderzoeken
 • maatregelen moeten treffen om soortgelijke ongevallen en incidenten te voorkomen

 

De taken van een externe preventiedienst

Attentia ondersteunt als Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk ondernemingen bij het voorkomen van arbeidsongevallen door onder meer volgende taken uit te voeren:

 • Onderzoeken van de oorzaken en het voorstellen van preventiemaatregelen, na ernstige arbeidsongevallen. Voor ondernemingen zonder interne Preventieadviseur Niveau I of II heeft de ondersteuning van Attentia een wettelijke basis.
 • Ondersteuning bij het uitvoeren van risicoanalyses (bv. conformiteitsnazicht van machines, werkpostanalyse, brandveiligheid, ...)
 • Veiligheidsinstructiekaarten opstellen
 • Beoordelen van het onthaal en opleidingsplan van nieuwe medewerkers
 • Een globaal preventieplan opstellen: audit van het welzijnsniveau binnen een onderneming en het vastleggen van preventieve actiepunten
 • ...

Het is het geheel van deze maatregelen samen dat bijdraagt aan de preventie van arbeidsongevallen.

 

Belang van een goede veiligheidscultuur

Of een bedrijf nood heeft aan een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk hangt af van de veiligheidscultuur binnen de organisatie. Sommige organisaties grijpen pas in nadat er zich een ernstig arbeidsongeval heeft voorgedaan. Uiteraard is het aangewezen om het niet zover te laten komen en volop in te zetten op preventie. Hiervoor is bewustwording bij de werkgever en de hiërarchische lijn van groot belang.

 

Opleiding Preventie arbeidsongevallen

Aanpak en preventie van arbeidsongevallen

Arbeidsongevallen kunnen een impact hebben op de werking van uw organisatie. Het is belangrijk dat er een grondige analyse van een arbeidsongeval wordt gemaakt zodat er inzichten verworven kunnen worden om incidenten in de toekomst te vermijden.
Schrijf u in voor de opleiding Arbeidsongevallen: aanpak en preventie ›

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Kristien de Poorter - Environment, Health & Safety Manager Siemens
 • Liesbeth Van Wichelen - Preventieadviseur Oxfam
 • Bram Staelens
 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Erik Martens
2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer