Primaire tabs

U bent hier

Zo houdt u ervaren 45-plussers vitaal én gemotiveerd in uw kmo

Dankzij Cao 104 blijven ervaren 45-plussers vitaal én gemotiveerd, ook in kmo’s

Heeft uw onderneming meer dan twintig medewerkers? Dan moet u volgens cao 104 jaarlijks een ‘werkgelegenheidsplan oudere werknemers’ opstellen. Dat moet u niet als een verplichting zien, maar als een kans om het verschil te maken in uw sector.

We moeten met z’n allen langer werken. Dat vereist in de eerste plaats een inspanning van medewerkers, die tot hun 65 of 67 actief zullen blijven, maar ook werkgevers moeten aan een plan van aanpak denken.

Cao 104 verplicht alle ondernemingen met meer dan twintig werknemers, dus ook kmo’s, om na te denken over de manier waarop ze hun oudere werknemers inzetten. Dat klinkt misschien als een belemmerende verplichting, maar kunt u in werkelijkheid beter bekijken als een katalysator om een gezonde mix van jong geweld en ervaren anciens op de werkvloer te cultiveren.

 

45-plussers en langdurig verzuim

Oudere, en bijgevolg vaak meer ervaren, medewerkers vormen immers een grote troef voor uw organisatie. Ze bezitten cruciale competenties en ervaring die u niet zomaar verloren mag laten gaan. Met de war for talent, die ook bij kmo’s woedt, in het achterhoofd, en het personeelstekort dat daarmee gepaard gaat, is hun tewerkstelling bovendien een duurzame oplossing. 

Het houden en zelfs aantrekken van 45-plussers heeft echter specifieke uitdagingen. Zo is het langdurig verzuim bij deze groep het hoogst, enerzijds omwille van beroepsziekten zoals musculoskeletale aandoeningen die tot chronische letsels kunnen leiden, anderzijds door langdurige chronische stress en de daarmee gepaard gaande aandoeningen (hart- en vaatziekten, BMI, …).

 

Werkbaar werk

De sleutel tot het houden van 45-plussers is ‘werkbaar werk’. Cao 104 verplicht u om een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers op te stellen, en op die manier na te denken over wat werkbaar werk kan betekenen in uw kmo. U hoeft de verplichting niet als een zoveelste administratieve last te zien, maar eerder als een opportuniteit om uw 45-plussers (en ook alle andere medewerkers) duurzamer in te zetten. 

De verplichtingen van de cao zijn bovendien niet onoverkomelijk. Met enkele beperkte ingrepen kunt u al heel snel grote resultaten boeken. Denk bijvoorbeeld aan een ergonoom die langskomt, een sessie energiecoaching, een elektrische fiets of zelfs fruit op kantoor. Maar uiteraard werken die kleine ingrepen het best als ze passen binnen een grotere strategie. De acht actiedomeinen waarrond u kunt werken in uw beleid voor 45-plussers, bezorgen u vast inspiratie.

U kunt ook aan opleidingen denken die de medewerkers na verloop van tijd een andere functie-invulling kunnen bezorgen, bijvoorbeeld tot vertrouwenspersoon of preventieadviseur. Leeftijd brengt zo zijn eigen uitdagingen met zich mee, en flexibele arbeidstijden of occasioneel thuiswerk kunnen een goed idee zijn. Besteed ook extra aandacht aan gezondheid op het werk. Voor oudere medewerkers is de impact direct, terwijl jongere werknemers zien dat uw onderneming een goede plek is voor hen, ook op de lange termijn.

 

Cao 104 in uw kmo

Om het meeste te halen uit cao 104 is een goed plan van aanpak essentieel. Begin met een data-analyse van uw medewerkers. Breng de huidige leeftijdspiramide in kaart, en denk meteen ook aan de toekomst. Hoe ziet de leeftijdsverdeling er binnen 5 jaar uit ? En binnen 10 jaar? Lijst vervolgens op wat u al doet. Als HR- en Well-being al hoog op de agenda staan binnen uw organisatie, is de kans reëel dat u al veel zaken juist doet. 

De analyse leert u wat goed loopt, en toont tegelijk aan waar de knelpunten en kansen liggen en op welke actiedomeinen u nog extra kunt inzetten. Op basis daarvan kunt u een toekomstplan opstellen waarbij de vitaliteit en de duurzame inzetbaarheid van uw oudere medewerkers centraal staan.

 

45+

Benieuwd hoe u cao 104 praktisch kunt inzetten in uw kmo?

Wij helpen u verder!

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Bram Staelens
 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Helga Kunert
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire