Primaire tabs

U bent hier

Cao 104: is uw organisatie gewapend tegen dreigend personeelstekort?

cao 104

Dat we in België langer zullen moeten werken, is onvermijdelijk. Als werkgever is het dan ook cruciaal om oudere medewerkers aan boord te houden. Niet alleen vormen zij een grote troef voor uw organisatie, door de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt vormen zij ook dé oplossing om een personeelstekort te vermijden. De sleutel tot een succesvol retentiebeleid is ‘werkbaar werk’ voor 45-plussers. Cao 104 verplicht bedrijven met meer dan twintig werknemers trouwens om jaarlijks een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers op te stellen.

 

Oudere werknemers: een must voor uw organisatie

Werknemers die ouder zijn dan 45 worden soms nog argwanend bekeken: ze zouden duurder zijn en minder productief dan hun jongere collega’s. Feit is dat het langdurig verzuim bij deze groep het hoogst is. De verklaring daarvoor? Enerzijds beroepsziekten zoals musculoskeletale aandoeningen die tot chronische letsels kunnen leiden en anderzijds kan langdurige chronische stress leiden tot gerelateerde aandoeningen (Hart & vaatziekten, BMI, ...).

Toch is het noodzakelijk om ook oudere werknemers aan het werk te houden. Niet alleen maatschappelijk, om de pensioenen betaalbaar te houden, maar ook om als bedrijf de schaarste op de arbeidsmarkt op te vangen. Tal van knelpuntberoepen zijn zonder de doelgroep van de 45-plussers namelijk moeilijk in te vullen. Bovendien beschikken oudere werknemers vaak over cruciale competenties en kennis die u niet zomaar verloren kan laten gaan.

 

Verplicht werkgelegenheidsplan voor 45-plussers

Cao 104 verplicht elke werkgever met meer dan twintig werknemers om jaarlijks een ‘werkgelegenheidsplan oudere werknemers’ op te stellen. Het doel daarvan is om medewerkers van 45 jaar en ouder flexibel, wendbaar, vitaal én gemotiveerd te houden om langer te kunnen en te willen doorwerken. In dat plan moet u als werkgever aangeven op welk vlak u actie wil ondernemen: medewerkers aan het werk houden of nieuwe medewerkers aanwerven. Daarnaast moet u ook vermelden welke concrete maatregelen u daarvoor zult nemen.

Deze verplichting hoeft u niet per se als de zoveelste administratieve last te zien. Het is een kans om uw HR- en Well-being beleid te optimaliseren én om de band met uw oudere medewerkers aan te halen.

 

Cao 104 in uw organisatie

De vraag is natuurlijk hoe u dit aanpakt in uw organisatie. Wij raden u aan om te beginnen met een uitgebreide data-analyse en een bevraging van alle betrokken partijen binnen uw organisatie. Zo krijgt u een duidelijk beeld van:

 • de leeftijdspiramide van uw huidig personeel
 • de toekomstige leeftijdssamenstelling van uw personeel (bijvoorbeeld in 2020)
 • het huidige klimaat en beleid in verband met leeftijd en werk in uw organisatie

 

De resultaten van deze analyse zijn een perfect vertrekpunt om knelpunten en kansen binnen uw organisatie bloot te leggen. Op basis daarvan kunt u dan weer beslissen over toekomstige acties die bijdragen aan de vitaliteit en de werklust van uw oudere medewerkers. De beste resultaten bereikt u met een geïntegreerd HR- en welzijnsbeleid. We zijn ervan overtuigd dat het combineren van Well-being (Corporate Vitality, preventie en bescherming) en HR (strategisch loonbeleid, sociaal secretariaat) tot de beste resultaten zal leiden.

 

Goldies

Hulp nodig?

Attentia staat u bij om uw werkgelegenheidsplan voor 45-plussers uit te werken en te implementeren. We geven u steeds advies op maat en combineren in onze aanpak HR en Well-being. Meer informatie nodig? Ontdek ons Goldies-aanbod ›

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Bram Staelens
 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Helga Kunert
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire