Primaire tabs

U bent hier

Deadline alert: staan deze data al in jouw agenda?

 

Graag herinneren we jou aan een aantal naderende deadlines. Verlies ze niet uit het oog.  Kan je ergens hulp bij gebruiken? Of ben je toch iets vergeten? Neem dan contact op met onze legal consultants via legalpartners@attentia.be. Voor deadlines met betrekking tot de sociale verkiezingen kan je terecht op socialeverkiezingen@attentia.be.    

 

31 maart 2023: Opleidingsplan voor 2023 

Werkgevers die 20 of meer werknemers in dienst hebben, moeten sinds de Arbeidsdeal jaarlijks een opleidingsplan opstellen. Het opleidingsplan voor 2023 moet af zijn tegen 31 maart 2023. Ben je nog niet klaar? Dan kunnen wij jou helpen, onder meer via ons Legal Compliancy pakket.  

 

31 maart 2023: SOCIALE VERKIEZINGEN 2024: Beslissing over het register van uitzendkrachten  

Wens je vrijgesteld te worden van de plicht om een bijzonder register van uitzendkrachten bij te houden tijdens het tweede kwartaal van 2023? Bekom dan vóór 31 maart 2023 de unanieme en expliciete verklaring van jouw ondernemingsraad dat de drempel van 100 werknemers wordt overschreden. Die verklaring moet opgenomen worden in de notulen van de ondernemingsraad.  

Deze mogelijkheid bestaat dus niet voor ondernemingen zonder ondernemingsraad.  

 

31 maart 2023: Jaarverslag Preventie & Bescherming 2023 

Tegen eind deze maand moet het jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk klaar zijn. Daarvoor moet je de arbeidsuren, arbeidsongevallen en de collectieve aantallen van psychosociale interventies opvragen bij de betreffende departementen.   

Het jaarverslag is een verslag over de werking en de activiteiten van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, tijdens het voorafgaande jaar. 

Dit verslag dient jaarlijks te worden opgemaakt en worden gefinaliseerd voor 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar en is beschikbaar te houden in geval van inspecties. 

De wetgever legt de inhoud van het jaarverslag vast. Dit bevat een groot aantal gegevens, over de veiligheid en gezondheid van de werknemers van jouw onderneming van het afgelopen kalenderjaar. Enkele voorbeelden zijn statistische gegevens over arbeidsongevallen, ondernomen acties uit het jaaractieplan, collectieve gegevens betreffende de psychosociale interventies enz.…,  

Het bevat ook enkele geplande acties uit het nieuwe jaaractieplan om ook in het komende jaar de veiligheid en gezondheid van jouw werknemers te blijven bevorderen. 

 

1 april 2023: Recht op deconnectie  

Werkgevers die 20 of meer werknemers tewerkstellen moeten afspraken maken over het recht op deconnectie. Dit betekent dat werknemers het recht hebben om niet bereikbaar te zijn op momenten dat zij niet moeten werken. Ook de modaliteiten om dit recht toe te passen moeten tegen 1 april vastliggen. Oorspronkelijk dienden deze afspraken gemaakt te worden tegen 1 januari 2023. Gelet op de zeer korte deadline verstrekte de Minister een uitstel van 3 maanden, maar dat loopt nu ook eind maart af. 

 

1 april 2023: SOCIALE VERKIEZINGEN 2024: Start referteperiode voor de telling van het aantal uitzendkrachten 

Stel jij uitzendkrachten te werk als gebruiker en tel je ongeveer 50 of 100 gewoonlijk gemiddeld aantal werknemers binnen de onderneming (de technische bedrijfseenheid), dan breekt binnenkort een zeer belangrijke periode voor jou aan. De referteperiode voor de berekening van het gemiddeld aantal tewerkgestelde uitzendkrachten start immers op 1 april 2023 en loopt tot en met 30 juni 2023.  

Bekom je geen vrijstelling van de ondernemingsraad of, is die niet aanwezig in jouw onderneming, vergeet dan ook niet om tijdens de voornoemde referteperiode (Q2) het bijzonder register van uitzendkrachten bij te houden. 

 

30 april 2023: Indienen niet-recurrente resultaatsgebonden bonus (CAO nr. 90) voor 2023  

Wens je een niet-recurrente resultaatsgebonden bonus voor kalenderjaar 2023 in te voeren? Dan moet de toetredingsakte of de cao uiterlijk op 30 april 2023 neergelegd worden. Wens je zo’n bonussysteem, maar ben je er nog niet aan begonnen, neem dan onmiddellijk contact met ons op. De neerlegging wordt immers voorafgegaan door een aantal belangrijke procedurele stappen, die ook aan termijnen zijn gebonden of minstens tijdrovend zijn. 

 

Hoe kan Attentia je helpen?  

We geven advies op maat en begeleiden je onder andere bij de sociale verkiezingen. Meer weten? Neem contact op met legalpartners@attentia.be of socialeverkiezingen@attentia.be

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

  • Bram Staelens
  • Virginie Kaye
  • Kris Lefebure
  • Nathalie Surmon
  • Raymond Bellemans
  • Reginald Verweire
  • Guillaume Brunin
  • Gary Vercammen
  • Erik Martens
2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer