Primaire tabs

U bent hier

Deadline alert: Herinvoering van 120 "Relance-uren" – Een nieuwe wending in vrijwillige overuren

 

Er is een wetsontwerp in de maak dat voorziet in de herintroductie van "120 relance-uren" voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025. Deze overuren zijn vrij van RSZ-bijdragen en belasting, en werknemers moeten schriftelijk akkoord gaan met hun prestatie. Toch waarschuwt de Federale Overheidsdienst Financiën dat er momenteel nog bedrijfsvoorheffing op deze uren verschuldigd is. Meer weten over deze veranderende wetgeving en wat dit betekent voor werkgevers en werknemers? Klik hier voor meer details.  

 

Belangrijke deadlines voor het indienen van terugbetalingsaanvragen voor Vlaams opleidingsverlof en betaald educatief verlof 

Wanneer een werknemer gebruik maakt van Vlaams opleidingsverlof (VOV) of betaald educatief verlof (BEV), vergoedt de werkgever het begrensde salaris van deze werknemer. De werkgever kan vervolgens een aanvraag indienen om dit bedrag (€ 21,30/uur) terugbetaald te krijgen. Een aantal zaken zijn gewijzigd sinds schooljaar 2022-2023, we lijsten de details hieronder voor je op. 

Belangrijk: De indieningstermijnen zijn afhankelijk van het Gewest waarin de werknemer het VOV of BEV heeft opgenomen. 

1. Vlaams opleidingsverlof in het Vlaams Gewest: 

 • Hoe? Digitaal via het WSE-loket. 
 • Wanneer? Binnen 3 maanden na de start van de opleiding. 

Let op! Voorheen werd de deadline voor indiening niet gecontroleerd per individuele aanvraag, maar voor alle aanvragen samen op 30 november (d.w.z. 3 maanden na het einde van het schooljaar). Sinds het schooljaar 2022-2023 wordt er echter strikt toegezien op deze termijn. Te laat ingediende aanvragen worden afgewezen. 

 

2. Betaald educatief verlof in het Waals Gewest: 

 • Hoe? Papieren aanvraag. 
 • Wanneer? Voor het schooljaar 2022-2023, uiterlijk 31 maart 2024. 
 • Waar naartoe? FOREM, Boulevard Tirou 104, 6000 Charleroi 

 

3. Betaald educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 

 • Hoe? Digitaal via het MijnBEW-platform
 • Wanneer? Tussen 1 september 2023 en 31 december 2023 voor het schooljaar 2022-2023. 

Update Sectorale Onderhandelingen en Koopkrachtpremie 

In het kader van het Sociaal Akkoord 2023-2024 worden momenteel sectorale onderhandelingen gevoerd over de koopkrachtpremie en andere maatregelen. Hoewel sommige sectoren al een protocol-akkoord hebben afgesloten, zijn in andere sectoren de onderhandelingen nog in volle gang. Klanten van Attentia worden door Legal Partners geïnformeerd zodra er in hun sector een overeenkomst is bereikt. 

Werkhervattingspremie voor werkgevers: belangrijke informatie 

In het kader van het begrotingsakkoord 2023-2024 zijn maatregelen geïntroduceerd om werkgevers en werknemers te stimuleren tot re-integratie na (langdurige) arbeidsongeschiktheid. Eén van deze maatregelen is een werkhervattingspremie van €1.000. 

 • Voor wie: De premie is bedoeld voor werkgevers die: 
  • Tussen 1 april 2023 en 31 maart 2025 een werknemer, werkloze, of zelfstandige die minstens één jaar arbeidsongeschikt is, laten hervatten.  
  • Dit hervatten moet gebeuren met werk dat aangepast is aan de gezondheidstoestand van de persoon én met toestemming van de adviserend arts van het ziekenfonds. 

Belangrijk

De premie geldt alleen voor ‘nieuwe’ toestemmingen deeltijdse werkhervatting vanaf 1 april 2023. 

De premie geldt niet voor verlengingen waarvan de initiële deeltijdse toestemming plaatsvond vóór 1 april 2023. 

Voorwaarden

De werknemer moet minimaal 3 maanden (vóór 1 oktober 2025) in dienst zijn op basis van: 

 • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. 
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur die minimaal 3 maanden duurt. 
 • Een contract in het kader van alternerende opleiding die minimaal 3 maanden duurt. 

Uitzonderingen
De premie wordt niet toegekend wanneer een werknemer wordt aangenomen voor: 

 • Tewerkstelling buiten het normale arbeidscircuit in een onderneming die valt onder paritair comité 327 voor beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven. 
 • Een flexi-job. 
 • Gelegenheidswerk. 

Aanvraagprocedure

 

Bron: Website RIZIV 

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Kristien de Poorter - Environment, Health & Safety Manager Siemens
 • Liesbeth Van Wichelen - Preventieadviseur Oxfam
 • Bram Staelens
 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Erik Martens
2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer