Primaire tabs

U bent hier

In de marge van het eenheidsstatuut: 3 tips voor een beter aanwervingsbeleid

Hoe lang blijft een pas aangeworven werknemer een geëngageerde werknemer? Dat kan u als werkgever zelf beïnvloeden.

Een goed  onthaalbeleid, dat onder andere rekening houdt met de wettelijke vereisten, draagt hiertoe bij. Ook de aanwervingspolitiek zelf en het evaluatiebeleid spelen een rol. Het eenheidsstatuut wijzigt een aantal regels terzake vanaf 1 januari 2014. Wacht niet tot dan en ga reeds aan de slag met volgende drie focuspunten.

1 Het proefbeding bestaat niet meer

Een werknemer aangeworven vanaf 1 januari 2014 bouwt vanaf dag 1 een opzegtermijn op.. Tijdens de eerste 2 jaar anciënniteit evolueert de opzegtermijn progressief per periode van 3 maanden: de eerste 3 maanden is de opzegtermijn 2 weken, van 3 tot 6 maanden is hij 4 weken, en zo verder. Voer functieanalyses uit en leg vast voor welk type jobs welk evaluatietraject optimaal is.

2 Pas de bijzondere clausules aan

Kijk na welke bijzondere clausules u gebruikt binnen uw onderneming en stem deze af op de nieuwe regelgeving . De conventionele opzegtermijn die voorheen mogelijk was bij arbeiders vervalt uiteraard. Het concurrentiebeding en het scholingsbeding worden gekoppeld aan een anciënniteit van 6 maanden en niet meer aan het proefbeding.

3 Contract van onbepaalde duur versus contract van bepaalde duur

Contracten van bepaalde duur zullen vanaf 1 januari 2014 ook opgezegd kunnen worden. Analyseer welke overeenkomst het beste aansluit aan de verschillende noden van uw onderneming. Een duidelijke communicatie hierover naar de nieuwe werknemers vermijdt misverstanden of een verkeerd verwachtingspatroon over hun arbeidsovereenkomst en bevordert hun engagement op lange termijn.

 

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Helga Kunert
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire