Primaire tabs

U bent hier

Niet alles wat u zelf doet, doet u beter

Wellicht denkt u wel eens: “Ik heb toch de juiste mensen in huis? Waarom dan een externe toelaten in mijn bedrijfsvoering? Waarom zou ik een taak outsourcen?”. Toch zijn er verschillende redenen waarom ondernemingen opdrachten kunnen uitbesteden en/of iemand extern inhuren.

Een van de belangrijkste redenen is flexibiliteit. Stel dat u tijdelijk over onvoldoende capaciteit beschikt. Er kan bijvoorbeeld een medewerker (langdurig) afwezig zijn of er komt een extra project op de agenda dat snel moet worden opgeleverd. Of in de eindejaarsperiode waarin premies en vakanties moeten worden berekend is er tijdelijk een hoger werkvolume. In al deze gevallen levert dit aan uw medewerkers meer werkdruk op. Door het inhuren van een externe werkkracht kunt u die werkdruk verminderen en de workload optimaliseren.

 

Talent management en workforce planning

Outsourcing is dus een vorm van talent management en workforce planning. Het kan een interessant traject zijn voor rekrutering en de selectieprocedure. Voor beide partijen trouwens. U hebt als HR-afdeling snel een duidelijk beeld hoe de potentiële medewerker zich integreert in de groep en of hij de juiste spirit en competenties heeft om zijn takenpakket uit te voeren. Omgekeerd kan de kandidaat door zo’n tijdje mee te draaien snel ondervinden of het takenpakket en de bedrijfscultuur wel bij zijn capaciteiten of wensen aansluiten.

In de HR-wereld worden het model van Ulrich en de piramide van Spencer vaak als basis genomen om het takenpakket van de HR-professional in te delen. Onderaan staan de dagelijkse operaties, zoals de personeels- en salarisadministratie. Daarboven vindt u de HR-services (zoals opleiding, rekrutering) en bovenaan staan de taken die te maken hebben met de HR-strategie en beleidsvorming.

 

Welke taken outsourcen?

De eenvoudige taken kunt u makkelijk outsourcen, zeggen deze modellen. Maar neem nu de ziektebriefjes. Een medewerker heeft talloze manieren om dit mee te delen aan de werkgever: geschreven, per telefoon, per mail, per post, scannen, … Om die in te voeren is er vaak geen uniform proces. U kunt dit outsourcen, maar als externe partij gaan wij onze mensen niet gewoon inschakelen voor deze eenvoudige taak.

Wij zullen eerder trachten er een uniform proces van te maken, digitaal, zodat het in de toekomst efficiënter verloopt en minder tijd in beslag neemt. Zo creëren we als externe partij toegevoegde waarde voor de dagelijkse operatie. Tevens zorgen we voor een duidelijke communicatie via filmpjes, roadshows, … en helpen we de verandering te implementeren. We zorgen ook steeds voor meetbare feedback in rapporten.

U kunt ook beslissen om grote projecten of trajecten volledig uit te besteden. U laat dan het denkwerk over aan de externe specialisten, onderlegd in deze materie. Zij bekijken de strategie, zetten alles op poten, zorgen voor een opleidingstraject en eenmaal alles klaar, kan het onmiddellijk in het bedrijf geïmplementeerd worden. Op die manier kunnen projecten efficiënt, snel én correct worden opgezet en uitgevoerd.

 

Extra inhouse expertise 

U haalt met outsourcing extra expertise in huis. Door hun ervaringen bij andere bedrijven hebben consultants een andere, frisse kijk op de zaak (outside in thinking) en kennen zij vaak de meest geschikte oplossingen voor problemen die zich stellen.

Nog een voordeel van outsourcing: analytics en reporting. Veel ondersteunende diensten in een bedrijf weten eigenlijk niet wat hun eigen Return On Investment is. Enigszins logisch, want ze moeten nooit naar zichzelf kijken als business unit met eigen overhead costs. Men heeft vaak geen zicht op gegevens als de doorlooptijd van aanwervingen of de gemiddelde tijd dat medewerkers in dienst blijven. Door outsourcing kunt u daar een duidelijk zicht op krijgen aan de hand van een gedetailleerd rapport.

 

Slecht nieuws

Ook als het slechter gaat, kan het interessant zijn om een derde partij in te huren. Bij een bedrijf in transitie of reorganisatie, of bij een fusie of overname. In onderhandeling met de vertegenwoordigers van de medewerkers zal een voorstel van een externe partij als neutraler aanzien worden en sneller aanvaard worden. Bovendien komen er vaak heel wat juridische rechten en plichten kijken bij bvb. een overname, denk maar aan cao32 bis. Ook daar kunnen externe experts u in bijstaan.

 

Business Process Outsourcing

Hebt u zicht op welke taken u best kan uitbesteden? En wanneer u dat best doet? 

Ontdek hier wat de voordelen zijn van outsourcing.

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Bram Staelens
 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Helga Kunert
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire
2022 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer