Primaire tabs

U bent hier

Blijven bewegen om risico op vaataandoeningen te beperken

Wie het voorbije jaar door COVID-19 thuiswerkte, zal het wel al gemerkt hebben: u beweegt veel minder dan tijdens een dag op het werk. Enerzijds omdat u zich fysiek niet moet verplaatsen naar kantoor – te voet, met de fiets, of de trappen naar het perron. En anderzijds zijn de afstanden die u thuis aflegt tussen uw bureau en bijvoorbeeld de koffiemachine, de printer of de sanitaire voorzieningen merkelijk kleiner dan op het werk. Toch is het heel belangrijk dat u blijft bewegen voor uw gezondheid. Vaataandoeningen blijven daarbij nog te vaak onopgemerkt. 

 

Etalagebenen en spataders    

Uit recent onderzoek blijkt dat langdurig zittend werk het risico op bloedklonters verhoogt. Langdurig staand werk verhoogt dan weer de kans op spataders. Dat zijn net de twee meest voorkomende vaataandoeningen aan de benen. De in de volksmond gekende ‘etalagebenen’ komen voor bij ongeveer twee op de duizend mensen. Maar één op de vier vrouwen en één op de zeven mannen hebben dan weer last van spataders. 

Oorzaken voor deze vaataandoeningen zijn volgens de vakliteratuur vaak individuele factoren (leeftijd, geslacht, roken) of het gebruik van medicatie zoals de anticonceptiepil (tot één op de 250 pilgebruikers). Recent werd ook verwezen naar trombose na het krijgen van het COVID-19-vaccin maar die kans is in verhouding veel kleiner (tussen 1 op 100.000 en 1 op 1.000.000 mensen).

 

Weinig onderzoek naar rol van de werkplek    

Over de rol van arbeidsomstandigheden is helaas veel minder vakliteratuur beschikbaar. Zoals al aangehaald, beweegt u door het telewerken minder, maar mensen die thuiswerken zijn vaak sneller geneigd om langer door te werken.

Het risico op een veneuze trombose en longembolie bij langdurig zittend werk is onderzocht in amper dertien studies, waaronder een aantal langdurige studies. In één onderzoek bleek dat elk uur zittend werk het risico op een trombose met 10% kan doen stijgen. Een eigen bureau verdubbelt dat risico. Lunchen aan uw bureau is eveneens een slechte gewoonte, want hierdoor verdubbelt het risico ook. Uit die studies blijkt dat ergonomisch meubilair of het af en toe strekken van de benen geen significante bescherming bieden tegen het optreden van een trombose.

De invloed van stress op trombose en longembolie is ook bewezen: mannen met aanhoudende stress bleken tot 66% meer risico te lopen op een longembolie vergeleken met mannen met weinig of geen stress. Uit dezelfde studie blijkt dat het risico op longembolie bij mensen met een administratieve functie ongeveer de helft lager dan bij andere beroepen.

Het risico op spataders door het werk is ook onderzocht in een twintigtal studies. Een prospectieve studie telde 1,6 miljoen deelnemers en een follow-up tot eenendertig jaar. De werkfactoren zijn telkens op twee manieren bekeken: enerzijds vanuit het beroep (kapper, verpleegkundige, schoonmaker, ...) en anderzijds vanuit de arbeidstaak (staan, tillen, zitten, lopen, …). Bij analyse blijkt dat langdurig staand werk – dus meer dan drie à vier uur per dag - het risico op spataders bij mannen en vrouwen meer dan verdubbelt. De ernst van de spataders is gerelateerd aan het aantal dienstjaren. Zo verhoogt tillen en dragen van lasten het risico op spataders enkel bij vrouwen.

 

Regelmatig bewegen als preventie    

In de onderzoeken staan geen tot weinig aanbevelingen op vlak van preventie. Die kan u wel vinden bij Wereldgezondheidsorganisatie of dichter bij huis in de bewegingsdriehoek van Het Vlaams Instituut voor Gezond Leven. Het komt erop neer dat de werknemer lange periodes van zittend of staand werk regelmatig onderbreekt, idealiter om het half uur maar zeker minstens éénmaal per uur. Dat geldt zowel thuis als op het bedrijf.

De werkgever kan hiervoor in overleg met de interne of externe preventieadviseur en eventueel de arbeidsarts kijken in welke mate de werkorganisatie moet aangepast worden. Een van de aspecten bij deze preventie is nagaan hoe u de betrokken medewerkers bewust moet maken van het potentiële gezondheidsrisico en hen stimuleert om meer te bewegen tijdens het (zittend) werk. U kan informatiesessies en workshops organiseren, affiches en brochures ter beschikking stellen, en uiteraard de medewerker ondersteuning bieden via zijn overste.

Blijf dus als werkgever ook niet bij de pakken zitten, en speel hierin een actieve rol.

 

Telewerk
Attentia brengt de potentiële gezondheidsrisico's van uw bedrijf graag in kaart.

Ontdek wat onze dienst preventie en bescherming voor u kan doen. 

Categorieën

Attentia helpt deze klanten bij het bouwen aan succes

 • Bram Staelens
 • Virginie Kaye
 • Kris Lefebure
 • Helga Kunert
 • Nathalie Surmon
 • Raymond Bellemans
 • Reginald Verweire
 • Matthieu Spruytte
 • Stijn Broucke
 • Aeke Van Den Broeke, HR-Manager
 • Geert Polfliet
 • Peter Van Rooy
 • Jan Heyvaert
 • Erik Debackere
 • Fabrice Langrand
 • Jean-Benoît Scheen
 • Jean-Philippe Ferette & Nathalie Vantieghem
 • Werner Van Der Vurst
 • Eiman El Hmoud & Dankwaart Leen
 • Georg Kelleter
 • Kathleen De Batselier
 • Guillaume Brunin
 • Gary Vercammen
 • Ivo Pareyns
 • Erik Martens
 • Veronique Vogeleer
 • Marc Van Breda
 • Wouter Benoit & Vincent Yserbyt
 • Nathalie Bleyenberg
 • Jeroen Vermeire
2022 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer