Sociaal secretariaat
02-07-2012 Regeling inzake opleidingen tijdens tijdelijke werkloosheid verlengd tot 31 oktober 2012

Het Beheerscomité van de RVA heeft beslist de regeling inzake opleidingen tijdens tijdelijke werkloosheid te verlengen tot 31 oktober 2012. Door deze regeling kunnen werknemers in tijdelijke werkloosheid met behoud van uitkeringen onder bepaalde voorwaarden een beroepsopleiding volgen. Deze nieuwe verlenging is nodig om verdere besprekingen over een permanente regeling mogelijk te maken.

Deze regeling werd uitgewerkt in het kader van de anticrisismaatregelen, eerst voor arbeiders en daarna voor bedienden in crisiswerkloosheid. Nu wordt met enkele maanden verlengd voor arbeiders en bedienden in economische werkloosheid.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn :

Interne opleidingen
De volgende cumulatieve voorwaarden moeten worden vervuld:

  • het moet gaan om een beroepsopleiding;
  • de opleiding moet worden georganiseerd door:

o  ofwel de bevoegde openbare dienst voor beroepsopleiding (VDAB voor Vlaanderen en de Nederlandstaligen in Brussel, Forem in Wallonië en Bruxelles Formation voor de Franstaligen in Brussel),

o  ofwel een sectoraal opleidingsfonds of een derde die door dit sectoraal opleidingsfonds wordt erkend,

o  ofwel de werkgever of een derde indien de inhoud van het opleidingsprogramma door de bevoegde openbare dienst voor beroepsopleiding wordt goedgekeurd;

  • deelname van cursisten uit andere ondernemingen mag niet worden uitgesloten.

Externe opleidingen
Deze opleidingen moeten worden georganiseerd door:

  • ofwel de bevoegde openbare dienst voor beroepsopleiding;
  • ofwel door een instelling erkend door de bevoegde openbare dienst voor beroepsopleiding;
  • ofwel door een sectoraal opleidingsfonds of door een derde die door dit sectoraal opleidingsfonds wordt erkend;
  • ofwel door de werkgever of door een derde indien de inhoud van het opleidingsprogramma door de bevoegde openbare dienst voor beroepsopleiding wordt goedgekeurd.

Te vervullen formaliteiten

Ondernemingen met een overlegorgaan moeten met dit orgaan duidelijk communiceren over de opleiding en de opleidingsverstrekker. De werkgever stelt de bevoegde openbare dienst voor beroepsopleiding in kennis van de opleiding, zodat deze dienst kan bemiddelen voor de inschrijving van (eventuele) externe cursisten en eventueel het werkloosheidsbureau van de RVA in kennis kan stellen van mogelijk oneigenlijk gebruik.

In voorkomend geval neemt de werkgever ook contact op met de bevoegde openbare dienst voor beroepsopleiding om de inhoud van de opleiding te laten goedkeuren.

Terugroeping van werknemers

Tijdens de opleiding blijven de werknemers ter beschikking van de werkgever. Ze moeten dus op verzoek van de werkgever het werk hervatten. Het is nuttig om met de dienst die de opleiding verstrekt daarover afspraken te maken.

Weigering van uitkeringen

Als het werkloosheidsbureau vaststelt dat de opleiding eigenlijk onder de opleidingsverplichtingen van de werkgever valt, kan het recht op uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid worden geweigerd.

Copyright Agoria

 

© 2012 Attentia - Disclaimer - Privacy statement